doc. dr. Miran Jeromel

doc. dr. Miran Jeromel

dr. med., specialist radiolog

QUALIFICATIONS

Master of Science
University Limerick

Language

Fluent English

Področje dela

Intervencijska radiologija
Nevroradiologija

Predstavitev

Diplomiral je leta 2003 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, specialistični izpit iz radiologije je opravil leta 2009. Po specialističnem izpitu se je kot Fulbrightov štipendist več mesecev strokovno izpopolnjeval za posege intervencijske radiologije v Združenih državah Amerike (Dotterjev intervencijski inštitut, Portland). Na področju nevaskularnih intervencij, vključno z minimalno invazivnim zdravljenjem bolezni hrbtenice, se je izpopolnjeval v Nouvel Hopital Civil v Strasbourgu. Kot specialist je bil najprej več let zaposlen na Oddelku za diagnostično in intervencijsko nevroradiologijo v Univerzitetnem Kliničnem Centru Ljubljana, kjer je med drugim izvajal minimalno invazivne posege na hrbtenici, kar ostaja njegovo področje delovanja še danes.

V letu 2013 je bil promoviran v doktorja znanosti s temo iz področja magnetno resonančne diagnostike hrbtenice. Od leta 2017 je docent na Katedri za radiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer sodeluje pri dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju študentov medicine in tudi študentov radiološke tehnologije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Je glavni mentor specializantom radiologije in doktorantom Biomedicine, avtor več člankov v znanstvenih revijah, kot recenzent sodeluje z uglednimi mednarodnimi strokovnimi revijami.

Z raziskovalno dejavnostjo se je začel ukvarjati že kot študent in prejel fakultetno Prešernovo priznanje. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. Predstojnik Odelka za diagnostično in intervencijsko radiologijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je od leta 2016. Njegovo ožje področje strokovnega delovanja je intervencijska radiologija, nevroradiologija.