Branislav Franjić

Branislav Franjić

dr. med., specialist ginekologije in porodništva

QUALIFICATIONS

Master of Science
University Limerick

Language

Fluent English

Področje dela

UZ dojk
Slikovna diagnostika

Predstavitev

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Zagrebu leta 1971. Specializacijo je končal leta 1979 v Ljubljani. Podiplomsko izobraževanje na področju klinične onkologije je pridobil na Medicinski fakulteti v Zagrebu leta 1985.
Od leta 1977 do leta 2014 je strokovno deloval na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk v Gorenjskem centru za bolezni dojk na Ginekološkem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice ter sodeloval z Onkološkim inštitutom v Ljubljani ter s Centrom za diagnostiko bolezni dojk v Mariboru.
Izobraževal se je na področju slikovne diagnostike in v tehniki aspiracijske biopsije pri obravnavi bolezni dojk, predvsem pri obravnavi netipnih lezij. Aktivno je sodeloval na strokovnih srečanjih doma in v tujini.